Scoil Uí Cheithearnaigh
Baile Fúinn Cúlra na Scoile Foireann Nuacht An Lá Scoile
BOM

Fís na scoile - Our Vision

Is Gaelscoil muid ar Chéide Ghearrbhaile i mBéal Átha na Slua. Faoi láthair tá trí deag ar an bhfoireann mhúinteoireachta. Glacaimid le páistí ó Naíonáin Bheaga go Rang a Sé. Tá 221 páiste sa scoil faoi láthair.

Tá deich sheomra ranga sa scoil le Seomra Tacaíochta Foghlama, Seomraí Acmhainne, Leabharlann, Seomra Ríomhaireachta, Halla mór, oifigí agus Seomra Foirne.

Tá dhá chlós mór againn, ceann ar chúl agus ceann os comhair na scoile. Tá ár dtuistí i mbun páirce a cheannach don scoil - táimid ar fad ag súil go mór le sin!!

Tá Naíonra agus Club Iar-aire lonnaithe sa scoil faoi láthair.

Tá cultúr foghlamtha gníomhach anseo i Scoil Uí Cheithearnaigh ag tosú ar an gcéad lá a fhreastalaíonn an dalta ar an scoile.

Is í aidhm na scoile ná forbairt iomlán an pháiste a chur chun cinn.

 

Scoil Uí Cheithearnaigh is a Gaelscoil. We are located in Garbally Drive, Ballinasloe, in East Galway. At present we have thirteen teachers on staff. We cater for students from Junior Infants to 6th Class. Currently we have 221 children enrolled.

We have 10 classrooms, a Learning Support Room, Resource Rooms, library, computer room, a large hall, offices and a staff room.

We have two large play areas for the children, one to the front and one to the rear. Our parents' association are in the process of purchasing a playing for the school - we look forward to this with relish!

We have a pre-school and an after-school care group based in the school also.

There is a strong culture of active learning in Scoil Uí Cheithearnaigh and this starts from the child’s first day at school.

Our aim is to help each child develop to their fullest potential.

 

.

.An Bord Bainistiochta (2015-2019)

Seán Ó Tuile (Cathaoirleach)
Ruairí Ó hAnnluain (Príomhoide)
Aisling Ní Chualáin (Múinteoir)
An tAthair Ó Gairbheith
Caroline Uí Mhórdha (Tuismitheoir)
Damian Ó Neachtáin(Tuismitheoir)
Máirín Uí Thuairisg (ón bpobal)

Mairéad Uí Chathmhaoil (ón bpobal)

.

Ráiteas Físe na Scoile

Our vision for Scoil Uí Cheithearnaigh

Is scoil Comhoideas, lán Ghaelach, Caitliceach bunscoile í Scoil Uí Cheithearnaigh faoi phátrúntacht Easpag Chluain Fearta a chothaíonn timpeallacht foghlama atá spreagúil, fáilteach, muiníneach, oscailte, measúil, dearfach agus comhoibritheach do chách. Is mian linn gurb áit í ina ndírítear ar fhorbairt ghnéithe mórálta, spioradálta, fisiciúla, acadúla aeistéitiúla agus cultúrtha i gcás gach dalta aonair.


Samhlaímid go dtarlóidh sé sin in atmaisféar ina bhfuil cóimheas, áit ina mothaíonn gach ball de phobal na scoile sásta agus sábháilte agus iad ag obair faoi spiorad spreagúil agus meon díograis, agus ag an am céanna go n-aithnítear agus go ndéantar éagsúlacht a cheiliúradh. Samhlaímid suíomh Ghaelach suailceach, sona a threiseoidh cumas foghlama agus fonn oibre gach éinne a oibríonn sa scoil. Beidh sé mar sprioc againn mar fhoireann scoile atmaisféar oscailte, comhoibritheach, ionrúil, cumarsáideach agus gríoúil a chothú inár measc féin, go mbeimid ag obair as lámh a chéile. Bheadh sé mar mhian againn trí thaithí dearfach foghlamtha go dtabharfaí spreagadh do gach páiste a gcumas féin a shroichint, tabhairt faoin saoil go muiníneach, sásamh a aimsiú agus bheith measúil i ndomhain atá ag síorathrú.


Scoil Uí Cheithearnaigh is a co-educational, all Irish, Catholic Primary school under the Patronage of the Bishop of Clonfert, a school which nurtures a stimulating, welcoming, trusting, open, respectful, positive and co-operative educational environment for all.

We wish it to be a place where there is an emphasis on the physical, intellectual, spiritual, emotional, social, culture and moral development of each individual child. This we envisage occurring in an atmosphere of mutual respect where all members of the school community, feel happy and secure working in a spirit of encouragement and enthusiasm while recognising and celebrating diversity.

We envisage an atmosphere of Irish Cultural awareness which will enhance the learning and the work ethic of all who work in our school. As a staff we are committed to creating a working environment for all which is open, co-operative, honest and generous. Our vision would be that each person through positive learning experiences will be stimulated to achieve his/her full potential, face life confidently, find fulfilment and be respectful in an ever changing world.